Костико Цукерка (zukerka) wrote in komp_online_il,
Костико Цукерка
zukerka
komp_online_il

А вот такая фигня мне пришла.
Думаете это реально?

א.ל.י.ס בע"מאגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות (1993) בע"מ

רח’ דוד סחרוב 22, א. ת. חדש, ראשל"צ 75707

טל’: 03-9626447; פקס: 03-9610553

אי-מייל : alis_israel@hotmail.com


לכבוד


http://www.kinoekran.com/kinoא.ג.נ.,


הנדון: הפרת חוק זכות יוצרים 1911

הפרת פקודת זכות יוצרים

הפרת פקודת סימני המסחר (נ.ח.) ואח'


א.ל.י.ס אגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות (1993) בע''מ נציגת ה- "MPA", חברות ההפצה בישראל וחברות הסרטים האמריקאיות הגדולות, יפו את כוחנו לפנות אליכם כדלהלן:


נודע כי הינך מפרסם מודעה ברשת האינטרנט שבה אתה מציע להוריד סרטי קולנוע, ו/או תרגומים, ו/ או עטיפות לסרטי קולנוע אותם אתה מוריד ו/או מקליט, בין מהאינטרנט ובין ממקור מפר אחר וזאת בתקליטורי DIVX ו/או VCD , כאשר ההתכתבות נעשית באמצעות אתר האינטרנט אותו אתה מפעיל.


לידיעתך בכך הפרת שורה של חוקים אשר מטרתם להגן על הקנין הרוחני של בעלות הזכויות, כולל חוק ופקודת זכות יוצרים, פקודת סימני מסחר, חוק עוולות מסחריות ועוד (שלא לדבר על כל ההפרות של חוקי המס בגין ניהול עסק ללא דיווח לשלטונות מס ערך מוסף, מס הכנסה, ביטוח לאומי וכדומה).


זאת ועוד, על פי ס' 3 א' לפקודה, רשאיות א.ל.י.ס בע''מ והחברות המיוצגות על ידה להגיש נגדכם תביעה אזרחית לפיצוי סטטוטורי המזכה אותן בפיצוי ללא הוכחת נזק, הנע בין 10,000 ש''ח ל20,000- ש''ח לכל הפרה והפרה, קרי, לכל תקליטור ותקליטור הנמכר על ידך ו/או לכל קובץ המוצע להורדה ו/או הקרנה באתר האינטרנט אותו אתה מפעיל.


לידיעתך העונש המירבי במדינת ישראל על הפרת הזכויות יוצרים הינו כיום עד שלוש שנות מאסר ועד מיליון שקל קנס וכרגע מתוקן החוק כך שיוחמרו העונשים.


אשר על כן הינך נדרש בזאת להפסיק לאלתר את אותה פעילות מפירה, לדאוג למחיקת הקבצים ו/או הקישורים המפירים ולהמנע גם בעתיד מאותה פעילות מפירה.


אזהרה זו מתייחסת גם לכל אתר אחר או כתובת אינטרנט אשר אתה מקושר אליה.


לידיעתך התעלמותך מהאמור לעיל תאלץ את א.ל.י.ס בע''מ להגיש תובענה אזרחית מתאימה כנגדך לביהמ''ש המוסמך על כל המשתמע מכך, כולל לפיצויי כספי משמעותי ו/או גם לשקול הגשת תלונה פלילית למשטרת ישראל עקב כך.


התראה נוספת לא תשלח!
בכבוד רב,


יצחק כהן, מנכ"ל

א.ל.י.ס אגודה להגנת יצירות סינמטוגרפיות (1993) בע''מ
Subscribe

 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 13 comments